Kompass en Wallaart&Kusse Public Affairs: samen voor eerlijke lobby

Kompass en WKPA strijden samen voor eerlijke lobby en gelijke toegang tot het Binnenhof
Links / meer info

Public Affairs kantoor Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) is de eerste pro bono partner van de nieuwe burgerrechtenorganisatie Kompass. Kompass streeft ernaar dat gewone mensen en maatschappelijke doelen net zoveel invloed kunnen uitoefenen op nieuwe wetten en beleid als grote bedrijven. Die doelstelling spreekt WKPA bijzonder aan.

Vanaf 1 juni 2017 gaan beide organisaties daarom een samenwerkingsovereenkomst aan. WKPA ondersteunt Kompass bij het trainen van maatschappelijke organisaties en groepen burgers die nu onvoldoende middelen en weinig toegang hebben tot de politiek. Daartoe bieden Kompass en WKPA 4x per jaar gezamenlijk gratis lobbyadvies aan in Den Haag tijdens het zogenaamde lobbyspreekuur. Een eerste gezamenlijke lobbytraining zal bovendien plaatsvinden in de eerst week van juni 2017.

Naast de samenwerking met WKPA, zijn er nog 20-25 indivduele politieke lobbyisten en professionals pro bono aan Kompass verbonden. De lijst op onze website zal op korte termijn worden geüpdate.

.