Kennis van Rechten en Plichten

Mensenrechteneducatie, burgerrechten, rechten, plichten, school, onderwijs, primair, secundair
Doe mee!

Vind je dat maatschappelijke doelen net zoveel recht hebben op een professionele belangenbehartiger als grote bedrijven? En wil je je lobby skills en ervaring inzetten voor sociale verandering?

Kompass komt in actie wanneer er burgerrechten in Nederland worden geschonden. Elke bijdrage waarderen wij bijzonder.

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlandse kinderen weinig kennis hebben op het gebied van burgerschap en mensenrechten. Ze scoren onvoldoende in vergelijking met leeftijdgenoten in de ons omringende landen. Niet alleen nieuwkomers scoren laag, het probleem in Nederland is structureel van aard. Verschillende docenten geven zelfs aan moeilijke kwesties op het gebied van mensenrechten uit de weg te gaan. Docenten krijgen een hele reeks van deelonderwerpen op hun bordje, maar een algeheel handelingsperspectief ontbreekt. Het huidige burgerschapsonderwijs is onvoldoende en docent en kind zijn de grote verliezers.

Samen met andere maatschappelijke- en onderwijsorganisaties, verenigd in het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE), werkt burgerrechtenorganisatie Kompass aan een sterk onderwijsprogramma waarin elk kind in Nederland leert over mensenrechten en plichten.

Meer informatie via edwin@kompass.ngo

Onze Pro Bono Professionals

 • Pirmin Olde Weghuis
 • Munish Ramlal
 • Tom van Messel
 • Friso Bonga
 • Jasper Krommendijk
 • En nog vele anderen
 • .
 • Gemeente Den Haag
 • Spot 46
 • Al Amal
 • Spiritueel Innovatie Fonds
 • Stichting LOS
 • Platform Mensenrechten Educatie
 • .
 • .
 • wkpa
 • maex
 • Hivos - People Unlimited - Logo
 • ASKV - Steunpunt vluchtelingen
 • ChariTea logo
 • Haella - logo
 • Open Society Foundations logo
 • OCAN logo
 • NJCM logo
 • New Urban Coollective logo
 • Universiteit Utrecht
 • IZI Solutions logo